Služby

půjčování knih a časopisů

MVS (meziknihovní výpůjční služba) – pokud není v naší knihovně kniha nebo časopis, kterou si čtenář žádá, je možné ji objednat z jiné knihovny, za 1 knihu nebo časopis se platí 30,- Kč (poštovné)

veřejný internet – v knihovně jsou 3 počítače pro veřejnost připojené k internetu

černobílý tisk – 1 stránka A4 text = 3,- Kč, 1 stránka A4 obrázek = 5,- Kč

skenování – 10,- Kč

kopírování – 1 stránka A4 jednostranně = 2,- Kč, 1 stránka A4 oboustranně = 3,- Kč, 1 stránka A3 jednostranně = 3,- Kč, 1 stránka A3 oboustranně = 4,- Kč

Czech Point – Obecní knihovna Petrovice je od roku 2008 pracovištěm Czech Pointu, na požádání vydává ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy:

Výpis z katastru nemovitostí (výpis úplný nebo částečný)

potřebujete vědět: katastrální území, číslo listu vlastnictví, parcelní číslo u nemovitosti a pozemku nebo číslo popisné stavby, u bytu číslo bytové jednotky

cena: správní poplatek 100,- Kč za první stránku, za každou další 50,- Kč

Výpis snímku z katastrální mapy

Výpis z rejstříku trestů

potřebujete vědět (mít): platný doklad totožnosti

cena: správní poplatek 100,- Kč

Výpis z rejstříku trestů právnických osob

Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)

(výpis úplný nebo platný)

potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo)

cena: správní poplatek 100,- Kč za první stránku, za každou další 50,- Kč

Výpis ze živnostenského rejstříku

potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo)

cena: správní poplatek 100,- Kč za první stránku, za každou další 50,- Kč

Výpis z bodového hodnocení řidičů

potřebujete vědět (mít): platný doklad totožnosti nebo řidičský průkaz

cena: 100,- Kč za první stránku, za každou další 50,- Kč

Výpis z insolvenčního rejstříku

potřebujete vědět: IČ organizace (hledání příslušné organizace), osobní údaje – jméno a příjmení, datum narození (hledání konkrétní osoby)

cena: 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

potřebujete vědět: IČ hledaného podnikatelského subjektu

cena: 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč

Datové schránky: zřízení datové schránky, vydání nových přístupových údajů…