Aktuality, akce

Digitální knihovny

Ministr kultury Lubomír Zaorálek se dohodl s předsedou Svazu  knihkupců a nakladatelů (SČKN) Martinem Vopěnkou na uzavření licenční smlouvy, která by do konce června 2021 umožnila úplné zpřístupnění digitalizovaných dokumentů dostupných na trhu prostřednictvím digitálních knihoven  provozovaných Národní knihovnou ČR, Moravskou zemskou knihovnou, Univerzitou Karlovou v Praze, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Knihovnou Akademie věd ČR, Národní technickou knihovnou a Městskou knihovnou v Praze. Studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci tak budou mít dalších 5 měsíců zajištěn přístup ke všem dílům chráněným autorským zákonem včetně nejnovější literatury tak, jak to bylo dosud.

Aktuálně: od pondělí 15. února 2021 je možné půjčovat i vracet knihy a časopisy ve výdejním okénku (u nás ve dveřích).

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.

II. omezuje: provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Podrobně viz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-0126.pdf 

Knihy si můžete objednat telefonicky 603 112 692, 318 856 388 nebo e-mailem: knihovna@petrovice-obec.cz. Všem čtenářům jsou výpůjčky prodlužovány. Sledujte aktuální informace na webu.

Pokud budete  potřebovat využít službu Czech Point (výpisy…), volejte na tel. číslo 603 112 692.

Svatého Valentýna – svátek všech zamilovaných můžete oslavit 14. února, ale možná vás zaujme, že tento den je také Mezinárodním dnem darování knih. Myslí především na děti a na budování jejich vztahu ke čtení. Darujte knihu dítěti ve svém okolí, doneste knihu do čekárny u dětského lékaře, věnujte knihy na dobročinné účely, do dětských domovů, do dětského oddělení v nemocnici, do školy, do knihovny nebo do knihobudky. Není žádné pravidlo – kam nebo komu knihu dát. Darovat můžete knihu novou i použitou. Oslavte svátek darování knih a darujte knihu!

Více na https://bookgivingday.com/

Protiepidemický systém PES se od neděle 27. prosince 2020 opět přesunul na 5. stupeň, v současné situaci postupujeme dle nařízení vlády, knihovna je uzavřena, knihy a časopisy půjčujeme pouze bezkontaktně při dodržení všech bezpečnostních pravidel po předchozí objednávce. Knihy si můžete objednat telefonicky 603 112 692, 318 856 388 nebo e-mailem: knihovna@petrovice-obec.cz. Všem čtenářům jsou výpůjčky prodlužovány. Sledujte aktuální informace na webu.

Pokud budete  potřebovat využít službu Czech Point (výpisy…), volejte na tel. číslo 603 112 692.

Provoz knihoven od čtvrtka 3. 12. 2020

Provozovatelé knihoven musí dodržovat následující pravidla:

 1. a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti,
 2. b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 3. c) zajistí, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 4. d) u vstupu do knihovny umístí dezinfekční prostředky, aby byly k dispozici pro zákazníky k dezinfekci rukou,

Viz podrobně USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-o-z%C3%A1kazu-kon%C3%A1n%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-a-omezen%C3%AD-provozu-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-%C4%8D.-1262.pdf

DOČASNÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KNIH ONLINE. Studenti a pedagogové vysokých škol a vyšších odborných škol registrovaných ve federaci eduID.cz a vědečtí pracovníci mohou opět využívat dočasný online přístup k digitálním fondům Národní knihovny a Moravské zemské knihovny. Národní knihovna získala ke zveřejnění souhlas kolektivních správců autorských práv, konkrétně spolku DILIA, OOA-S a také souhlasné stanovisko Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Tyto subjekty daly souhlas bez nároku na finanční plnění. Zpřístupněno tak bude více než 215.000 titulů monografií a periodik, což je téměř 64 milionů stran. Své digitální fondy mohou postupně zveřejnit i další knihovny. Přístup je po dobu trvání nouzového stavu (nejdéle do konce roku) dostupný na adrese: https://ndk.cz/podminky-zpristupneni 

Pozor! Protiepidemický systém PES se přesouvá na 4. stupeň, od pondělí 23. listopadu jsou knihovny i nadále uzavřeny, ale je možné knihy půjčovat přes výdejní okénka. Knihy si můžete objednat telefonicky 318 856 388, 603 112 692 nebo e-mailem: knihovna@petrovice-obec.cz. Všem čtenářům jsou výpůjčky prodloužovány. Sledujte aktuální informace na webu.

Pokud budete  potřebovat využít službu Czech Point (výpisy…), volejte na tel. číslo 603 112 692.

Uzavření knihoven

podle rozhodnutí vlády jsou knihovny od 22. 10. 2020 uzavřeny. Plné znění všech nařízení najdete na
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-21–rijna-2020-184363/

Z „Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb“
ZDE
zcela jasně nevyplývá, že knihovny mají být uzavřeny (respektive knihovny zde nejsou přímo jmenovány). Podle sdělení ředitele kanceláře ministra kultury pana Chmelíčka, Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že knihovny mají být od 22. 10. 2020 uzavřeny.

 

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-cr-ze-dne-12-10-2020-k-prijeti-krizovych-opatreni/

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani:
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-2/

Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-2/

Omezení u hromadných akcí: zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích uvedených v bodu 1 s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb,

Mimoradne-opatreni-izolace-a-karantena-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-izolace-a-karantena-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani/

Aktuálně: Knihovny a koronavirus

Od 1. 7. 2020 jsou pro knihovny povinná tato opatření:

– zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
– u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,
– ruší se povinná ochrana úst a nosu

Více zde: https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus

Knihovna je opět otevřena pro veřejnost.

Vážení čtenáři, v souvislosti s pandemií koronaviru a ochranou vašeho zdraví i zdraví celé společnosti vás žádáme o důsledné dodržování následujících pravidel:

 • vstupujte pouze s nasazenou rouškou
 • před vstupem do knihovny aplikujte dezinfekci na ruce
 • dodržujte mezi sebou vzdálenost 2 metry
 • doporučujeme omezit pobyt v knihovně na nezbytně nutnou dobu

Pozor! V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu jsou knihovny od 12. března od 14.00 hodin zavřené.

BŘEZEN – měsíc čtenářů

12. března – MŠ Čtyřlístek

DESKOHRANÍ  v únoru a březnu 2020 vždy ve středu od 13.00 do 14.30 hodin (12.2., 19.2., 26.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3.)  Plakát_Petrovice_2_0120

Mezinárodní den darování knih – 14. února

Svatého Valentýna – svátek všech zamilovaných můžete oslavit 14. února, ale možná vás zaujme, že tento den je také Mezinárodním dnem darování knih. Myslí především na děti a na budování jejich vztahu ke čtení. Darujte knihu dítěti ve svém okolí, doneste knihu do čekárny u dětského lékaře, věnujte knihy na dobročinné účely, do dětských domovů, do dětského oddělení v nemocnici, do školy nebo do knihovny. Není žádné pravidlo – kam nebo komu knihu dát. Darovat můžete knihu novou i použitou. Oslavte svátek darování knih a darujte knihu!

Více na https://bookgivingday.com/

DESKOHRANÍ v pondělí  13. ledna  a 20. ledna 2020 od 13.30 do 15.00 hodin. Plakát_Petrovice_1_0120

DESKOHRANÍ ve středu 8. ledna 2020 od 13.00 do 14.30 hodin.

DESKOHRANÍ  v pondělí 9. a 16. prosince 2019 od 13.00 do 14.30 hodin. Plakát_Petrovice_1_1219

Středa 4. prosince 2019 DESKOHRANÍ od 13.30 do 15.00 hodin. Plakát_2_1119

DESKOHRANÍ – každou středu od 6. listopadu do 4. prosince 2019 (6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12.) od 13.30 do 15.00 hodin – vhodné pro všechny od pěti do sta let. Přijďte si zahrát hlavolamy, hry deskové, strategické i karetní. Plakát_1_1119

Obecní knihovna Petrovice zve všechny na výstavu obrazů Michaely Burdové od pondělí 7. října do prosince 2019 (vždy v čase, kdy je knihovna otevřena).

Týden knihoven od 30. září do 6. října 2019
středa 2. října – MŠ Čtyřlístek
čtvrtek 3. října – DPS
pátek 4. října – MŠ (dřív Landie)

Obecní knihovna Petrovice zve všechny na výstavu obrazů Milady Čapkové od 2. září 2019 do 4. října 2019 (vždy v čase, kdy je knihovna otevřena).
MiladaCapkova-vystava plakat
Výstava M ilada Čapková

DESKOHRANÍ – v pondělí 24. června 2019 od 14.00 do 15.30 hodin – vhodné pro všechny od pěti do sta let. Přijďte si zahrát hlavolamy, hry deskové, strategické i karetní.

DESKOHRANÍ – v pondělí 17. června 2019 od 14.00 do 15.30 hodin – vhodné pro všechny od pěti do sta let. Přijďte si zahrát hlavolamy, hry deskové, strategické i karetní.

DESKOHRANÍ – v pondělí 10. června 2019 od 14.00 do 15.30 hodin – vhodné pro všechny od pěti do sta let. Přijďte si zahrát hlavolamy, hry deskové, strategické i karetní.

DESKOHRANÍ – v pondělí 03. června 2019 od 14.00 do 15.30 hodin – vhodné pro všechny od pěti do sta let. Přijďte si zahrát hlavolamy, hry deskové, strategické i karetní.

DESKOHRANÍ – v pondělí 27. května 2019 od 14.00 do 15.30 hodin – vhodné pro všechny od pěti do sta let. Přijďte si zahrát hlavolamy, hry deskové, strategické i karetní.

DESKOHRANÍ – v pondělí 20. května 2019 od 14.00 do 15.30 hodin – vhodné pro všechny od pěti do sta let. Přijďte si zahrát hlavolamy, hry deskové, strategické i karetní.

Výstava 17. listopad v českých dějinách 20. století: 1939, 1989

Výstava zachycuje historické události roku 1939 (od 14. března – kdy sněm odhlasoval vytvoření samostatného SLOVENSKÉHO STÁTU, v jehož čele stanul Jozef Tiso) a události roku 1989 (do 29. prosince 1989 – kdy byl ve Vladislavském sále Pražského hradu jednomyslně zvolen 9. československým PREZIDENTEM VÁCLAV HAVEL).

Na výstavu se můžete přijít podívat od 6. května do 31. července 2019 vždy v čase, kdy je knihovna otevřena.

DESKOHRANÍ – v pondělí 8. dubna 2019 od 12.30 do 14.30 hodin – vhodné pro všechny od pěti do sta let. Přijďte si zahrát hlavolamy, hry deskové, strategické i karetní.

Plakát_1_0419

 

MŠ Čtyřlístek – 28. března 2019 – paní učitelky a děti ze školky přijaly pozvání do naší knihovny a povídaly jsme si o knihách, knihovnách, spisovatelích, přečetly jsme si básničku a příběhy o knihovně. Každý si vyrobil záložku do knihy, děti také přednesly básničku, kterou se naučily ve školce a na závěr si pohrály s hračkami.

MŠ Landie – 27. března 2019

napsali o nás: Březen je měsíc knihy, a tak jsme se ve středu 27. 3. vydali do místní knihovny k paní Talaváňové. Po přivítání jsme se usadili ke stolečkům a poslouchali paní knihovnici, která nám četla zajímavé příběhy, básničky, říkanky, dávala hádanky a vysvětlovala, jak to v knihovně chodí. Teď už tedy dobře víme, co je čtenářský průkaz, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, kdo je autor a ilustrátor, na jaké druhy se knihy rozdělují a jak se ke knihám chovat. Poté jsme si prohlédli knihy, které ještě neznáme a vyrobili jsme na památku, každý dle své fantazie, barevnou záložku do knihy. Z návštěvy jsme si tak odnesli nejen spoustu důležitých informací, ale i praktický výrobek do své oblíbené knihy. Těšíme se na další čtenářskou výpravu a děkujeme za hezké dopoledne.             Zaměstnanci a žáci školy

DESKOHRANÍ – v pondělí 25. března 2019 od 13.00 do 14.30 hodin – vhodné pro všechny od pěti do sta let. Přijďte si zahrát hlavolamy, hry deskové, strategické i karetní.

Plakát_1_0319

Mezinárodní den darování knih – 14. února

Svatého Valentýna – svátek všech zamilovaných můžete oslavit 14. února, ale možná vás zaujme, že tento den je také Mezinárodním dnem darování knih. Myslí především na děti a na budování jejich vztahu ke čtení. Darujte knihu dítěti ve svém okolí, doneste knihu do čekárny u dětského lékaře, věnujte knihy na dobročinné účely, do dětských domovů, do dětského oddělení v nemocnici, do školy nebo do knihovny. Není žádné pravidlo – kam nebo komu knihu dát. Darovat můžete knihu novou i použitou. Oslavte svátek darování knih a darujte knihu!

Více na https://bookgivingday.com/

Beseda se spisovatelkou Míšou Burdovou

V pondělí 4. února 2019 přijela do knihovny spisovatelka Míša Burdová. Žákům 6. a 7. třídy ZŠ povídala o dobrodružstvích, která zažívá se svými hrdiny z knih, o tom, jaké je být spisovatelkou, i o svojí velké vášni – malování obrazů i obrázků. Míša je autorkou série Poselství jednorožců, Křišťálů moci, Volání sirény a nově i knihy Dcery hvězd.

Beseda se spisovatelkou Michaelou Burdovou pro 6. a 7. třídu ZŠ – v  pondělí 4. února 2019.

Beseda se spisovatelkou Michaelou Burdovou  ve středu 21. listopadu 2018 – z  důvodu nemoci M. Burdové se beseda ruší

Zase po nějaké době k nám do knihovny přijede „naše milá a známá“ spisovatelka, ilustrátorka a malířka Míša Burdová. Vydala další novou knihu, kterou tentokrát představí žákům z 6. a 7. třídy ZŠ a přiveze nejen knihy, ale i obrázky, které maluje.

Výstavka věnovaná T. G. Masarykovi – říjen až listopad 2018

Paní učitelka Mrázová s 5. třídou ZŠ  v knihovně – 7. června 2018

Březen měsíc čtenářů 2018

MŠ Landie  –  napsali o návštěvě v knihovně:…vše o knihách, jak vypadají, co nám přinášejí a jak s nimi zacházet, o tom všem jsme si povídali v místní knihovně. Paní knihovnice Eva nám přečetla nějaká říkadla, jednu pohádku a uhádli jsme i několik jejích hádanek. Prohlédli jsme si různé knihy, co pro nás připravila, a některé jsme si půjčili do školky, abychom si je mohli lépe prohlédnout a třeba i přečíst. A nezapomněli jsme si v knihovně chvilku pohrát. Paní knihovnici jsme jako poděkování nakreslili plno obrázků..

MŠ Čtyřlístek

Mezinárodní den darování knih – 14. února

Svatého Valentýna – svátek všech zamilovaných můžete oslavit 14. února, ale možná vás zaujme, že tento den je také Mezinárodním dnem darování knih. Myslí především na děti a na budování jejich vztahu ke čtení. Darujte knihu dítěti ve svém okolí, doneste knihu do čekárny u dětského lékaře, věnujte knihy na dobročinné účely, do dětských domovů, do dětského oddělení v nemocnici, do školy nebo do knihovny. Není žádné pravidlo – kam nebo komu knihu dát. Darovat můžete knihu novou i použitou. Oslavte svátek darování knih a darujte knihu!

Více na https://bookgivingday.com/

Knihovna Petrovice zve všechny na výstavu fotografií Vladimíra Stibora od 8. listopadu do 22. ledna 2018.

Již sedmá fotografická autorská výstava Vladimíra Stibora začíná ve středu 8. listopadu v prostorách zdejší knihovny. Kolekce fotografií nese název Z Nechvalic až do Soukenické. Na 2 panelech je ke shlédnutí osm snímků pocházejících z letošní tvorby fotografa, jenž místní krajinu prochodil křížem krážem. Na barevných obrázcích různých formátů lze shlédnout tváře zdejších osobností i zcela obyčejných lidí, tváře přírody i architektury evokují krásu i působivost zdejšího kraje. Tato výstava se de facto stává pozvánkou na velkou Stiborovu výstavu z jeho tvůrčí dílny, která se uskuteční v roce 2018 v reprezentativní galerii Slovanského domu v Praze 1, která se nachází V Soukenické ulici č. 3, nedaleko od středu města. V metropoli bude připomenuta na mnoha fotografiích nejenom šíře autorova záběru z období posledních deseti let, kdy stál za hledáčkem objektivu, ale i celá řada obrázků právě z Vladimírova milovaného Petrovicka, kde vyrostl a kam se posléze po mnoha letech ve světě opět vrátil. Krajina lidí a kamenů mu učarovala.

Týden knihoven od 2. do 8. října 2017

Naše knihovna se opět zapojila do celostátní akce Týden knihoven.

V úterý 3. října odpoledne knihovnu navštívili babičky a dědečkové a jejich pečovatelky z DPS v Petrovicích. Prohlédli si výstavu obrazů, nové kalendáře na rok 2018 a některé knihy z našeho regionu a dostali malé občerstvení.

Ve středu 4. října dopoledne přijela do naší knihovny na besedu spisovatelka a malířka  Michaela Burdová. Nejdříve přišly děti ze 3., 4. a 5. třídy a v druhé části děti z 1. a 2. třídy ZŠ Petrovice. Míša jim vyprávěla, jak se vlastně stala v 16 letech spisovatelkou, že poslala svůj rukopis do nakladatelství a čekala, jak to dopadne a jestli se kniha vůbec bude líbit. Nakonec jí vydali v jejích 19 letech rovnou 1. a 2. díl najednou, a tak píše dál a už vydala 12 knih. Dětem povídala o jednotlivých knihách, o svém malování obrazů a ochraně zvířat. Děti beseda bavila, měly, zajímavé otázky a na závěr si zasoutěžily a proběhla i autogramiáda.

A nakonec jeden milý postřeh z besedy: chlapeček z 1. třídy vyhrál jednu z cen, měl z ní obrovskou radost a povídá: „Už vím, čím budu – budu spisovatelem.“

Týden knihoven jsme zakončili poslední akcí v pátek 6. října opět besedou s Míšou Burdovou, tentokrát s dětmi z MŠ Landie a MŠ Čtyřlístek. Děti pozorně poslouchaly vyprávění, prohlédly si výstavu, při soutěži vyhrály i nějaké ceny a někteří z nich vymalovávaly omalovánky, které pro ně Míša připravila. 

Obecní knihovna Petrovice zve všechny na prodejní  výstavu obrazů a  knih spisovatelky Michaely Burdové od pondělí 11. září 2017 vždy v čase, kdy je knihovna otevřena (pondělí 10:00 – 17:00, středa a čtvrtek 10:00 – 15:00 hodin).

V úterý 1. srpna 2017 odpoledne opět přijali pozvání do knihovny babičky a dědečkové s pečovatelkami z DPS v Petrovicích. Byl to asi nejteplejší den tohoto roku, ale v knihovně byl příjemný chládek a tak jsme si všichni po malém občerstvení povídali, oslavili svátek Anny a prohlédli výstavu. Přečetli jsme si báseň od spisovatele Josefa Kainara a prohlédli fotografie. Už se všichni těšíme na další podzimní setkání.

Významná kulturní a historická výročí roku 2017

Výběr z významných kulturních a historických výročí letošního roku

Víte např., že:

5. 1. 1887 V Čechách byly poprvé použity lyže. 130 let
24. 1. 1947

3. 2. 1997

V Praze byla otevřena Akademie múzických umění.

Zemřel spisovatel Bohumil Hrabal.

70 let

20 let

16. 2. 1862 Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner založili Tělocvičnou jednotu pražskou, první českou tělovýchovnou organizaci, která se později přejmenovala na Sokol pražský. 155 let
18. 2. 1992 V Praze na Žižkově byl uveden do provozu vysílač Praha-město. 25 let
 
5. 4. 1937

13. 5. 1717

Byl zahájen provoz na starém letišti Praha-Ruzyně.

Narodila se císařovna Marie Terezie.

80 let

300 let

1.  6. 1817 Josef Božek předvedl v Praze na Vltavě svou parní loď. 200 let
 1. 6. 1817 V Praze byly na základě císařského dekretu zavedeny poštovní schránky. 200 let
2. 6. 1392

29. 6. 1917

4. 7. 1967

Za účasti krále Václava IV. a pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna byl položen základní kámen ke stavbě trojlodí gotického chrámu sv. Víta.

Narodil se básník Josef Kainar.

Zemřel spisovatel, malíř a ilustrátor Ondřej Sekora.

625 let

100 let

50 let

9. 7. 1357 Karel IV. položil základní kámen k novému mostu přes Vltavu. Začala výstavba Karlova mostu. 660 let
11. 8. 1882 V Praze byl zahájen veřejný telefonní provoz. 135 let
28. 8.1867 Z Vídně do Prahy byly navráceny české korunovační klenoty. 150 let
14. 9. 1937

15. 9. 1867

Zemřel filozof, politik a první prezident Československa Tomáš Garrique Masaryk.

Narodil se básník Petr Bezruč.

80 let

150 let

15. 9. 1907 V Praze otevřel Viktor Ponrepo první stálý český biograf. 110 let

Červenec až srpen 2017 – Obecní knihovna Petrovice zve všechny na výstavku:

Marie Terezie – 300. výročí narození

Josef Kainar – 100. výročí narození

Bohumil Hrabal – 20. výročí úmrtí

Březen měsíc čtenářů 2017

DPS – povídali jsme si, četli, někteří vyprávěli o svém životě, kde se kdo narodil, také jsme společně oslavili dvoje narozeniny a svátek  a debatovali se studenty soutěžícími v projektu „HLEDÁ SE LEADr“.

MŠ Landie – společně jsme si povídali o knihách, četli pohádky, hledali odpovědi na záludné hádanky, připomněli jsme si říkanky, také koledy, protože se blížily Velikonoce a vybarvili si velikonoční obrázky.  Vyrobili jsme záložku do knihy a zbylo ještě trochu času na hraní.

MŠ Čtyřlístek – povídali jsme si, jak knihy vznikají, jak s nimi zacházíme, ukázali jsme si různé „druhy“ knih a časopisů, přečetli si pohádky a také poučný příběh a hádali hádanky. Na závěr si děti i pohrály s hračkami, které jsou v knihovně.

Čtvrtek 8. prosince 2016 – 1. třída ZŠ s paní učitelkou Janou Šejbovou

PRVŇÁCI NAVŠTÍVILI KNIHOVNU

Ve čtvrtek 8. prosince navštívili žáci první třídy obecní knihovnu, kde na ně čekala usměvavá paní knihovnice, pěkná výzdoba a hlavně nádherná předvánoční nálada. Děti poslouchaly zimní pohádky a básničky, povídaly si s paní knihovnicí o zvířátkách, zimě a následně i o adventu a době vánoční. S velkou ochotou vypracovávaly rozmanité úkoly, které tu pro ně byly připravené, odpovídaly na otázky a dokonce zazpívaly veselou písničku. Příjemnou sváteční atmosféru podpořilo i připravené malé občerstvení a překvapení v podobě drobných sladkostí.

Odměnou pro paní knihovnici i paní učitelku bylo milé zastavení v době předvánočního shonu a veselé úsměvy dětí.

Moc děkujeme a těšíme se na další návštěvu.

Mgr. Jana Šejbová

Úterý 6. prosince 2016 – DPS

Středa 30. listopadu 2016 – družina

Pátek 11. listopadu 2016 – Vítání Svatého Martina (tentokrát ve Vladyčíně) – Mateřská škola Landie

„Letos jsme na sv. Martina vyrazili do Vladyčína, kde na nás čekala paní Zima, pro kterou jsme měli připravenou básničku „Mráz“ a písničku „Když přijde zima“. Společně s paní Zimou jsme čekali, jestli se Martin na svém bílém koni ukáže. Všichni jsme si přáli, aby se na nás přijel podívat. Nakonec Martin dorazil i se svým bílým koněm. Přivezl nám perníkové koníky, ale nedal nám je „zadarmo“. Naštěstí jsme i pro Martina měli připravenou básničku a písničku a za odměnu jsme se mohli povozit na koníkovi. Zahřáli jsme se teplým čajem a vyrazili jsme hledat do nedalekého lesa pentličky, které koník po cestě poztrácel. Všechny jsme našli, rozloučili se a vyrazili zpátky do naší školičky. Jenom škoda, že nám ten sníh nevydržel déle.“                                            Děti a paní učitelky z MŠ Landie

Čtvrtek 10. listopadu 2016 – 9. třída ZŠ s panem učitelem Kdolským

Čtvrtek 13. října 2016 od 17 hodin – přednáška Josefa Ulehly  –  Geopatogenní zóny

Ve čtvrtek 13. října od 17 hodin nám pan Josef Ulehla přednášel o geopatogenních zónách, o vlivech, které na nás působí v domech a místnostech, proč se lidé budí, proč na ně působí úplněk, jak se projevuje spodní voda, jak působí na stromy a rostliny.

Týden knihoven od 3. října do 9. října 2016

 • pondělí 3. října zahájení výstavy fotografií Vladimíra Stibora Osobnosti dneška
 • úterý 4. říjnaDPS
 • Pozvání do knihovny přijali v úterý 4. října dědečkové, babičky a paní pečovatelky z DPS v Petrovicích. Prohlédli si výstavu fotografií pana Stibora, dostali malé občerstvení a promítli jsme si video o Vlašimi, předtančení žáků ZŠ na plese, fotografie mlýnů kolem Petrovic a webové stránky ZŠ a MŠ Petrovice a SDH Kojetín.
 • čtvrtek 6. říjnaMateřská škola Landie
 • Ve čtvrtek 6. října přišly do knihovny děti z Mateřské školy Landie. Všichni jsme si povídali o knihách, časopisech a knihovnách, přečetli pohádky, promítli si video a na závěr návštěvy přišlo i slíbené hraní s hračkami.
 • pátek 7. října Mateřská škola ČtyřlístekV pátek 7. října zavítaly do naší knihovny děti z Mateřské školy Čtyřlístek. Společně s nimi a s paní ředitelkou Danou Kolínovou, s učitelkami Evou Navrátilovou a Helenou Kašparovou jsme si také povídali o knihách a knihovnách, četli jsme si pohádky, říkanky i básničky, zazpívali písničku, promítli video a nakonec si děti pohrály s hračkami v knihovně.

Vladimír Stibor – výstava fotografií Osobnosti dneška – od pondělí 3. října 2016

Je to již čtvrtá samostatná fotografická výstava Vladimíra Stibora, který se nyní opět po roce prezentuje v knihovně u nás v Petrovicích. Na snímcích je zachycena řada současných umělců, převážně spisovatelů, ale i malířů či protagonistů z jiných uměleckých sfér. S mnohými z nich pojí autora výstavy pracovní nebo dlouholeté osobní přátelství. Zpestřením této malé expozice je text rozhovoru s předním českým fotografem Františkem Dostálem, který v minulém století často fotografoval na Husově kazatelně a měl velmi blízko jako tvůrce za objektivem i jako člověk k Obděnicím.

Knihobudky v Petrovicích

Žáci ze ZŠ v Petrovicích vyrobili a v pátek 14. října 2016 instalovali v rámci projektu 72 hodin s logem „Pomáhám, protože chci“ dvě knihobudky, jednu najdete v parčíku před DPS (lékárnou) a druhou na dětském hřišti u ZŠ. Knihobudky jsou pro všechny, kdo rádi čtou. Knihy je možné si vypůjčit, vyměnit nebo i vzít, ale také do knihobudky knihu přinést.